Program konferencji naukowej z okazji 600-lecia fundacji Jastrzębia

Konferencja naukowa z okazji 600-lecia fundacji Jastrzębia

25 czerwca 2022 r.

 

8.30          – Słowo wstępne – Andrzej Bracha, Wójt Gminy Jastrząb

 

I sesja – moderator: ks. dr Albert Warso (Kongregacja Nauki Wiary – Watykan)

8.45     – Średniowieczne początki miasta Jastrzębia – prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński)

9.30     – Biskup Wojciech Jastrzębiec – dr Grażyna Lichończak–Nurek (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

10.15   – Biskup Zbigniew Oleśnicki – prof. dr hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski)

 

[Przerwa na kawę: 11.00 – 11.30]

 

II sesja – moderator: ks. dr Piotr Tylec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.30   – Jastrząb w epoce nowożytnej – prof. dr hab. Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

12.15   – Dzieje Jastrzębia w okresie rozbiorów – dr Kamil Szpunar (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

13.00   – Jastrząb w latach 1918-1945 – dr hab. Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu)

 

[Przerwa obiadowa: 13.45 – 14.45]

 

III sesja – moderator: dr Kamil Szpunar (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

14.45   – Dzieje parafii Jastrząb – od 1818 do 1945 r. – ks. dr Piotr Tylec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

15.30   – Jastrząb po 1945 r. – ks. dr Albert Warso (Kongregacja Nauki Wiary – Watykan)

 

 

16.15   – Podsumowanie i zakończenie