Przedszkolaki wracają!

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W związku z tym, również nasze przedszkolaki wracają do szkoły!
Dzieci z oddziałów przedszkolnych objęci są dożywianiem i zajęciami świetlicowymi na dotychczasowych zasadach.
Dla klas I-VIII prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Konsultacje uczniów dla klasy VIII przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty odbywają się bez zmian.