Rozpoczęcie nauki zdalnej

Drodzy  Rodzice, Uczniowie!

Gorąco prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami pracy zdalnej, które znajdują się w dokumentach na stronie naszej szkoły oraz pod linkiem: Zasady pracy zdalnej

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów.

Sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdajemy sobie sprawę, że wkładacie Państwo wiele trudu w organizację pracy dziecka w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Doceniamy odpowiedzialne podejście uczniów, dla których ten czas jest szczególnie trudny. Pamiętajmy, że nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Od środy – 25 marca będziemy realizowali kształcenie na odległość. Będziemy realizowali programy nauczania, dokonywali monitorowania postępów uczniów w nauce, wystawiali oceny.

Pragniemy zapewnić, że czynimy starania aby proces ten był dogodny dla wszystkich. Uwzględniamy możliwości sprzętowe, techniczne a także możliwości psychofizyczne dzieci. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.

Wszystkich prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Ważne abyśmy zadbali o dobrą komunikację, właściwe relacje i zaufanie.

 

 Z wyrazami szacunku – dyrekcja