Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09. 2021o.

godzina 9:00.  – oddziały przedszkolne

godzina 9:30 – klasy I-IV

godzina 10:00 – klasy V-VIII

 

Uczniowie ( bez rodziców) udadzą się z czekającymi przed szkołą wychowawcami do swoich sal lekcyjnych.

Wchodząc  do szkoły  należy zdezynfekować  ręce, osłonić  nos i ust oraz zachować bezpieczną odległość.

 

 

 

Zebranie z rodzicami

 

30.08. 2021 o godzinie 16.00 – oddziały przedszkolne

2.09.2021 o godzinie 16.00 – klasy I-IV

2.09.2021 o godzinie 17.00 – klasy V-VIII

Rodzice wchodząc  do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk, osłonięcia nosa i ust oraz do zachowania bezpiecznej odległości.