Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor PSP w Jastrzębiu zaprasza  rodziców uczniów przyjętych do oddziałów przedszkolnych na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się w szkole w czwartek tj. 27 sierpnia 2020 o godzinie  16.00. Po wejściu do szkoły każdy rodzić będzie zobowiązany do założenia maseczki i zdezynfekowania rąk.