Spotkanie z rodzicami uczniów

3 września odbędzie się pierwsze spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Prosimy, by rodzice zabrali na nie maseczki, zaś przy wejściu do szkoły poddali się dezynfekcji. Rodziców uczniów klas 1 – 4 zapraszamy na godzinę 16.00 zaś rodziców uczniów klas 5 – 8 na hodzinę 17.00. Spotkania odbędą się w salach przypisanych danej klasie, zgodnie z poniższą tabelką: