Warsztaty Spójrz Inaczej: informacja

INFORMACJA                                                                                                                                                                           dla uczestników i organizatorów warsztatu „SPÓJRZ INACZEJ” – klasy I-III (35 godz.).

Nabór do grupy jest już dokonany

Szkolenie z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022

Projekt: „Program <Spójrz Inaczej> podstawą długofalowych działań wychowawczych
i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”
w Publicznej Szkole Podstawowej  w Jastrzębiu   
w  terminie: 4-5-6-7.06.2022r. (sobota- wtorek)

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” proponuje udział w 35 godz. warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według rekomendowanego programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej”.

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

CELE  35- godzinnego szkolenia realizatorów programu SI w klasach I-III, to:

 • praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, poznanie treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod  i technik pracy z klasami

poznanie zasad i konstrukcji spotkań z klasami oraz praktyczne ćwiczenia w budowaniu scenariuszy tych spotkań dotyczących problematyki rozumienia siebie, kierowania swoimi  trudnymi uczuciami,  radzenia sobie z konfliktami i sytuacjami trudnymi oraz podejmowaniem decyzji, w tym decyzji zdrowotnych

 • praktyczne ćwiczenia prowadzenia zajęć z klasami wg Programu „Spójrz Inaczej”(symulacje i superwizje): poznanie sytuacji typowych i trudnych oraz doświadczenie swojej roli prowadzącego te zajęcia.

 

Przebieg  Szkolenia

Cztery dni zajęć – 35 godzin dydaktycznych – w  sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek;

w  sobotę od 9:00 do 17:00

w niedzielę od 9:00 do 16:00

w poniedziałek od 8:00 do 16:00

we wtorek od 8:00 do 15:00

 • W czasie dwóch pierwszych dni szkolenia (w sobotę i w niedzielę) uczestnicy w sposób praktyczny – poprzez opracowanie scenariuszy zajęć z klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz poprzez symulację zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) poznają ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami.

 

Zajęcia w te dni są też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami – kontaktu indywidualnego i z grupą, kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć.

 

 • Trzeciego i czwartego dnia uczestnicy warsztatu kolejno w parach prowadzą zajęcia z uczniami w klasach według scenariuszy programu „SI”. Obserwatorami zajęć są wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia (superwizja uczestnicząca). Odbywa się to na 1,3,5 godzinie lekcyjnej. Na 2,4,6 godzinie lekcyjnej odbywają się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.  W trzecim dniu szkolenia po zajęciach z uczniami – dalszy ciąg zajęć warsztatowych.

 

 • Ze względu na strukturę szkolenia wymagany jest pełny udział uczestników we wszystkich zajęciach, bez ich opuszczania.

 

 • Po co najmniej 2 miesiącach – najpóźniej na początku grudnia 2022 r. –  przewidujemy dla uczestników grupy 5 godzinną superwizję grupową online.

 

Informacje dodatkowe:

Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” – klasy I-III  w ramach w/w szkolenia zapewniamy:

 1. Podręcznik „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach I-III;
 2. Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem „Spójrz Inaczej”) w wersji papierowej;
 3. Bezpłatne indywidualne konsultacje telefoniczne, mailowe lub online na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach;
 4. Bezpłatny udział w 5 godzinnych superwizjach online – (termin do ustalenia – najpóźniej na początku grudnia 2022);
 5. Catering: jeden gorący posiłek (obiad) i serwis kawowy  podczas wszystkich dni szkolenia;
 6. Certyfikat ukończenia szkolenia i przygotowania do realizacji programu „Spójrz Inaczej”  wystawiony przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej” – uczestnicy otrzymają na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.

 

 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach,                      7 marca 2022 r.