Wyniki rekrutacji 2021/2022

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 realizowali obowiązek przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu i których rodzice złożyli deklaracje o kontynuację wychowania przedszkolnego zostali przyjęci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej znajdują się w zakładce Rekrutacja w Informatorze Podręcznym.