Zaświadczenia o wynikach egzaminów

W dniu 31 lipca 2020r. wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
Zapraszamy klasę 8b  od godz. 14.30 do 15.00, klasę 8a  od  godz. 15.00 do godz.15.30.
Uczniowie  przychodzą w maseczkach oraz z własnym długopisem do pokwitowania  odbioru zaświadczenia.