Zmiana terminu dni wolnych

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020 zostają przeniesione z 21, 22, 23 kwietnia na 16, 17 i 18 czerwca 2020r. –  zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o zmianie terminu egzaminu ósmoklasisty.