Graficy: galeria prac

Jak Państwo zauważyli, cyklicznie publikujemy prace podopiecznych p. Małgorzaty Jasińskiej. Dziś czas na kilka grafik: