Regulamin rekrutacji do pierwszej i czwartej klasy sportowej

Regulamin rekrutacji do pierwszej i czwartej klasy sportowej