SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017

20 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono osoby funkcyjne i nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników.

 • Maja Parszewska – przewodnicząca
 • Kamil Kloch– zastępca przewodniczącej
 • Magda Matysiak– skarbnik
 • Kobel Asia – sekretarz
 • Kopycka Ada – sekretarz

Kilkanaście dni później tj. 16 października byliśmy świadkami złożenia uroczystej przysięgi przez uczniów, którzy to w bieżącym roku szkolnym będą reprezentowali interesy klas gimnazjalnych wobec innych organów szkoły: Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.
Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego ślubowali sztandar szkoły, przyrzekając:

 • „nie zawieść zaufania koleżanek i kolegów,
 • godnie pełnić powierzone zaszczytne funkcje,
 • sumiennie wypełniać obowiązki i pracować dla dobra całej społeczności szkolnej,
 • w swej pracy zawsze uwzględniać słuszne życzenia i propozycje koleżanek i kolegów,
 • pomagać dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu życia szkolnego,
 • godnie reprezentować szkołę,
 • podtrzymywać piękne tradycje szkoły,
 • nie nadużywać uprawnień i postępować zgodnie z kodeksem moralnym.”

Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor Zbigniew Sarnat.
Przypomniawszy zebranym o roli, jaką odgrywa SU, o prawach i obowiązkach związanych z pracą w Radzie SU, pogratulowała jej nowym członkom sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach, życzyła im owocnej i satysfakcjonującej pracy.

Nowa Rada SU pod opieką p. Michała Gajewskiego i Agnieszki Gniadek z pewnością ochoczo zabierze się do działania, a na jej efekty nie trzeba długo czekać. Jednym słowem – będzie się działo!