Wybieramy Zarząd SU

Jak co roku, we wrześniu społeczność naszej szkoły wybiera Zarząd SU. W tym roku zgłosiło się ośmiu kandydatów do tego gremium, spośród których uczniowie i nauczyciele wybierają pięciu członków Zarządu. Zgodnie z Regulaminem SU, osoba która uzyskała największą liczbę głosów, po wyrażeniu zgody, zostaje Przewodniczącym Zarządu. W tym roku, nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała Komisja wyborcza w składzie:

  1. Daria Wrzesień
  2. Klaudia Niewadzisz
  3. Aleksandra Dulęba
  4. Sylwia Łukomska
  5. Dominika Klochowicz
  6. Kamil Dujka

pod przewodnictwem Michała Gajewskiego (czyli mnie). Każdy wyborca musiał podpisać się na liście wyborców i oddać dwa głosy na karcie wyborczej. Oddano 320 głosów, wszystkie ważne. W efekcie, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

Aleksandra Kowalczyk – 127

Dawid Kaczor – 70

Sylwia Kosno – 52

Jakub Gromek – 27

Izabela Dwojak – 18

Agata Antos – 15

Sandra Winiarska – 6

Alicja Sasin – 5

 

W związku z tym, do Zarządu weszli następujący uczniowie:

Aleksandra Kowalczyk kl. IIIa – przewodnicząca.

Dawid Kaczor kl. IIIc – zastępca przewodniczącej.

Sylwia Kosno kl. IIIb – skarbnik.

Jakub Gromek kl. IIIb – sekretarz.

Izabela Dwojak kl. IIIa – sekretarz.

 

W ciągu 14 dni Zarząd Samorządu Uczniowskiego  zostanie zaprzysiężony. Nowemu Zarządowi życzymy twórczych pomysłów, energii do działania, wrażliwości na sprawy uczniowskie, taktu i dyplomacji w kontaktach z Dyrekcją i nauczycielami. Mam nadzieję również, że współpraca z Opiekunami SU , tj. z A. Gniadek, A. Włodkiem i ze mną będzie jak zawsze wzorowa!

szkoła, jastrząb
Nowa Przewodnicząca. Aleksandra Kowalczyk! Kliknij na zdjęcie, by przejść do galerii.