Bieżące sukcesy naszych uczniów (i nauczycieli)

W ostatnim czasie obrodziło dyplomami w naszej szkole. Oczywiście, nie ma dyplomów bez ciężkiej pracy uczniów i przygotowujących ich nauczycieli. Obu grupom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Poniżej sprawozdania z konkursów oraz zdjęcia w galerii.

 

 

 

Turniej ratownictwa i pierwszej pomocy  – PG Jastrząb III miejsce

W środę 15 czerwca 2013r w Publicznym Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy odbył się I Międzygminny Turniej ratownictwa i pierwszej pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych. Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Wierzbica Pan Dariusz Myśliwiec. W rywalizacji wzięły udział  drużyny z Wierzbicy, Rudy Wielkiej, Jastrzębia, Parznic i Przytyka. Skład drużyny PG Jastrząb: Aleksandra Kramarska, Klaudia Tomczyk, Karolina Nowak, Michał Ługowski, Bartłomiej Smyk.  Celem turnieju było promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjum oraz nawiązaniu współpracy między szkołami i integracja zespołów uczniowskich.   Pierwsza część teoretyczna – test  z pierwszej pomocy rozpoczęła się o godzinie 9, a następnie po krótkiej przerwie zespoły w sposób praktyczny pokazywały swoje umiejętności. Prezentując się publicznie dokonywały pokazu  i omówienia ognisk urazowych objętych konkursem. Powołana komisja oceniała prezentacje oraz poprawność merytoryczną. Drużynowo pierwszy międzygminny turniej ratownictwa i pierwszej pomocy wygrała drużyna z Wierzbicy  drugie miejsce zajęła  drużyna z Parznic, trzecie miejsce zajęła młodzież z PG z Jastrzębia, którą przygotowała do konkursu  i sprawowała nad nimi opiekę pani Julita Król. Kolejne miejsca przypadły drużynom z Przytyka i Rudy Wielkiej.  Bartłomiej Smyk  z PG
w Jastrzębiu został dodatkowo wyróżniony i nagrodzony za bardzo  rzetelny i dokładny przekaz wiedzy oraz poprawność merytoryczną podczas części praktycznej.
  Dyrektor szkoły Tomasz Jarzembiński w sposób szczególny podziękował Pani Katarzynie Śmigiel –za organizację turnieju oraz nauczycielom opiekunom drużyn. Na zakończenie dyrektor podsumował cały turniej i stwierdził że zagadnienie ratownictwa i pierwszej pomocy   to samo życie. Należy więc być czujnym i wrażliwym na nieszczęścia innych ludzi bo może kiedyś i my będziemy potrzebować pomocy i będziemy skazani na wiedzę lub niewiedzę innych ludzi.

 

 

 

 

 

 

22 maja 2013r w PG nr2 w Szydłowcu odbył się X jubileuszowy Międzygimnazjalny  Konkurs „Matematyczne Zmagania”
 pod honorowym patronatem Burmistrza Szydłowca.
Konkurencja indywidualna:
Pierwszym etapem było wypełnienie testu dotyczącego wybranego w tym roku zakresu materiału: „Rocznice, jubileusze, kalendarz.” Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów okazało się, że:
I miejsce zajęła Katarzyna Kuźdub  i III miejsce Jakub Rutkowski z PG w Jastrzębiu

Konkurencja grupowa:
Każdy z zespołów wylosował zadanie do pracy w grupach. Zadanie było problemowe z elementami zastosowań praktycznych. Zespoły pracowały przy stolikach zadaniowych przez 20 minut a po upływie czasu reprezentanci zespołów przedstawili rozwiązania przed komisja. Za zadanie problemowe punkty przydzielała komisja. Do otrzymanego wyniku doliczono punkty uzyskane w sumie przez członków zespołu w konkurencji indywidualnej. Komisja po podliczeniu punktów nagrodziła następujące drużyny:

  1. PG nr 1 w Szydłowcu
  2. PG w Jastrzębiu
  3. PG nr 2 w Szydłowcu
  4. PG w Orońsku

Drużyna z Jastrzębia
Jakub Rutkowski, Katarzyna Kuźdub, Zuzanna Kramarska. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka matematyki w PG w Jastrzębiu – pani Julita Król.

no images were found