Pierwszy egzamin gimnazjalny

Tegoroczny egzamin gimnazjalny był już ostatnim w historii tego typu szkoły. W czerwcu ostatni absolwenci opuszczą mury naszej szkoły, której lewe skrzydło przez dwadzieścia lat mieściło uczęszczających do Publicznego Gimnazjum uczniów z całej gminy Jastrząb. Pierwsi uczniowie pojawili się tu 1 września 1999r. i jako pierwsi absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły 21 czerwca 2002r. Wcześniej, musieli napisać egzaminy gimnazjalne, które nie odbywały się wtedy w kwietniu ale 14 i 15 maja. Uczniowie przystępowali tylko do dwóch części – humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, z których łącznie zdobyć można było 100 punktów. Co ciekawe, nie sprawdzano wtedy jeszcze wiedzy humanistycznej w osobnym teście z języka polskiego i osobnym z pozostałych przedmiotów, ale w jednym wspólnym teście, który miał nawet tytuł „Lądy archeologów”. To samo dotyczyło matematyki i przedmiotów przyrodniczych, których arkusz testowy zatytułowany był „Poznaj zainteresowania rówieśników”. Oba testy możecie znaleźć na stronach CKE

Nam udało się znaleźć w szkolnej kronice kilka zdjęć z tego egzaminu wykonanych przez śp. Kazimierza Sławińskiego. Dodajmy, że gimnazjaliści pisali ten test na świetlicy i w sali komputerowej!