Zał 2 – oświadczenie woli do klasy pierwszej

Zał 2 - oświadczenie woli do klasy pierwszej