Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

250 lat temu, w 1773 roku została powołana Komisja Edukacji Narodowej, pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa. Jubileusz ten to dobra okazja do przywołania historii, zasług oraz dorobku Komisji Edukacji Narodowej.

13 października w naszej szkole świętowaliśmy to najważniejsze święto uczniów: święto wiedzy, święto nauki, święto wszystkich pracowników oświaty – tradycyjnie przez uczniów nazywane Dniem Nauczyciela.

Na przygotowanej przez klasy czwarte uroczystej akademii, dedykowanej wszystkim pracownikom szkoły, uczniowie i Samorząd Uczniowski podziękowali za najpiękniejszy dar, za wiedzę, za mądre słowa, uśmiech, życzliwość, cierpliwość oraz troskę. Głos zabrała również pani dyrektor szkoły-Beata Przytułą-Bińkowska, która podziękowała za przygotowanie akademii oraz złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom, jednocześnie dziękując za ich ciężką i efektywną pracę.