Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

Nowy Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, wybrany na rok szkolny 2023/2024, rozpoczął oficjalnie swoją działalność.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego członkiem zostaje się w chwili przyjęcia do szkoły. Jest on demokratyczną organizacją uczniów dla uczniów.

Aby zachować ład i porządek spośród wszystkich uczniów, w drodze demokratycznych wyborów wybierany jest Zarząd SU, który w imieniu całego samorządu podejmuje bieżące decyzje i jest odpowiedzialny za koordynację działań ogólnoszkolnych. Poza reprezentowaniem uczniów i dbaniem o ich prawa umożliwia uczniom realizację własnych pomysłów związanych z uatrakcyjnieniem i organizacją szkolnego życia.

Również w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu SU. Wszyscy uczniowie oddawali swoje głosy w głosowaniu powszechnym i równym, które następnie zostały komisyjnie sprawdzone i podliczone.

Spośród kandydatów, będących przedstawicielami poszczególnych klas społeczność szkolna wybrała swoich trzech przedstawicieli.

  • Mateusz Gromek – przewodniczący
  • Jakub Ziętek – zastępca
  • Filip Nowak – członek
  • Oskar Lisek – członek

Opiekę nad SU będą sprawowali p. Agnieszka Gniadek.

W piątek  13 października odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, poprzedzonej akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Najpierw dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych osób, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie. Towarzyszyło mu odśpiewanie hymnu oraz obecność pocztu sztandarowego. Nowy zarząd SU ślubował:

  • godnie reprezentować uczniów naszej szkoły,
  • dbać o dobre imię szkoły i troszczyć się o jej wizerunek
  • rzetelnie wypełniać powierzone obowiązki,
  • z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i pracowników szkoły.

Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Beata Przytuła-Bińkowska. Przypomniawszy wszystkim jaką rolę odgrywa SU, o prawach i obowiązkach związanych z praca w Radzie SU, pogratulowała jej nowym członkom sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach. Życzyła im owocnej i satysfakcjonującej pracy.