O książce

ZŁOTE MYŚLI

 

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.

J.V. des Barreaux

Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

M. Dąbrowska

Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.

T. Bernard

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić,
jak mało się wie.

M.Gogol

Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę.

Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie,
ale czytają coraz inaczej.

L.Marszałek

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

T.Carlye

Nie ma książki tak złej,
żeby nie przyniosła jakiego pożytku.

Pliniusz Młodszy

Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania.
Są książki, które pochłaniają czytającego.

M.Pruszkowska

Cóż może być bardziej cennego
od codziennych spotkań z mądrymi książkami.

L.Tołstoj

Wszystkie książki mówią.

J.Parandowski

Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,
a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał.

K.Makuszyński

Książka jest klapą do wentylacji umysłu.

S.Wróblewski

Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania.

I.Krasicki

Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku,
towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie – to jej triumf.

E.Orzeszkowa

Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.

J.Parandowski

Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.

A.Żółkowski

Są książki piękne jak kwiaty – i są książki pełne dojrzałości jak owoce.

M.Jastrun

Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie.

E.Grabosz

Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się.

A.Puszkin

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.

Monteskiusz

Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.

H. Łochocka

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.

J. Kasprowicz

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco

Kto czyta ma piękne sny.

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.

M.Gorman

Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

A.F. Modrzewski

Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś.

J. Iwaszkiewicz

img06

 

ZALETY KSIĄŻKI

Siedemnaście zalet książki, które warto przeczytać

1.

Książka pomaga nam rozwijać język
i słownictwo.
Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć
innych.

2.

Książka rozwija myślenie.
Dostarcza nam pojęć myślowych
i nowych idei, rozszerza naszą
świadomość i nasz świat.

3.

Książka pobudza fantazję,
uczy budować obrazy w wyobraźni.

4.

Książka dostarcza nam wiedzy o innych
krajach i kulturach, o przyrodzie,
technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcielibyśmy dowiedzieć się
czegoś więcej.

5.

Książka rozwija nasze uczucia i zdolność
do empatii.
Wyrabia w nas umiejętność wczucia się
w czyjąś sytuację.

6.

Książka dodaje sił i zapału.
Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może
rozśmieszyć lub zasmucić. Może
pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

7.

Książka może stawiać pytania,
które angażują i pobudzają
do dalszych przemyśleń.

8.

Książka uczy nas etyki. Skłania
do namysłu nad tym, co słuszne,
a co nie, co dobre, a co złe.

9.

Książka może wytłumaczyć
rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
zależności.

10.

Książka może udowodnić, że często
pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
że na problem da się spojrzeć
z różnych stron. Może podpowiedzieć
inne sposoby rozwiązywania
konfliktów niż przemoc.

11.

Książka pomaga nam zrozumieć siebie.
Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak
my, że mamy prawo do swoich odczuć
i reakcji, umacnia nasze poczucie
własnej wartości.

12.

Książka pomaga nam zrozumieć innych.
Lektura książek pisarzy z innej epoki,
innego świata, i odkrywanie, że ich
myśli i odczucia nie różnią się od naszych,
buduje tolerancję dla innych kultur
i zapobiega uprzedzeniom.

13.

Książka jest naszym towarzyszem
w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki
można ja wypożyczyć za darmo
i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14.

Książka jest częścią naszego dziedzictwa
kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne
doświadczenia i punkty odniesienia.

15.

Dobra książka dla dzieci, którą można
czytać na głos, przynosi radość dzieciom
i dorosłym. Buduje pomost
między pokoleniami.

16.

Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie
z literaturą – nieograniczonym światem,
z którego czerpiemy przez całe życie.
To bardzo ważne spotkanie, gdyż,
jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże,
ile może dać dobra literatura.

17.

 Literatura dziecięca wzbogaca kulturę
kraju. Daje pracę wielu ludziom:
pisarzom, ilustratorom, wydawcom,
redaktorom, drukarzom, recenzentom,
księgarzom, bibliotekarzom…

Skip to content