KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Koło ma na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, rozbudzenie czytelnictwa oraz pozyskanie jak największej grupy młodzieży do prac na rzecz propagowania czytelnictwa, włączenie jej w reklamę biblioteki na terenie szkoły, a także środowiska lokalnego. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności i uzdolnienia w różnych kierunkach. Dzięki pracy w grupie uczą się współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych […]