Egzamin czas zacząć!

Najstarsi uczniowie naszej szkoły przystąpili dziś do pierwszej części egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie z procedurami CKE, przed egzaminem nauczyciele egzaminatorzy wraz z reprezentantami uczniów zgromadzili się w gabinecie p. Dyrektor, gdzie otrzymali zaplombowane arkusze egzaminacyjne. Tuż przed 9.00 uczniowie weszli do sal egzaminacyjnych, gdzie zajęli wylosowane miejsca i otrzymali arkusze. Po czynnościach wstępnych, czyli otworzeniu zestawu egzaminacyjnego, zakodowaniu go i sprawdzeniu, czy nie ma błędów, rozpoczął się egzamin. Mamy nadzieję, że nasi przyszli absolwenci wykażą się rozległą wiedzą, którą kumulowali w murach naszej szkoły (podczas pandemii również w domu) przez osiem lat! Życzymy im powodzenia i tradycyjnego połamania piór!