Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZESTAWEM PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZYJĄCYCH
W PUBLICZNEJ  SZKOLE PODSTAWOWEJ
im T. KOŚCIUSZKI W JASTRZĘBIU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023