Konferencja naukowa na 600 lat Jastrzębia

Czerwcowe święto Jana Chrzciciela to z dawien dawna główne wydarzenie w jastrzębskim kalendarzu. Nie dziwi więc, że kulminacja obchodów sześćsetlecia Jastrzębia przypaść musiała w okolicach świętojańskiego odpustu. Naszym szkolnym akcentem tych wydarzeń, które zawierały m.in tygodniowe misje ludowe i niedzielny festyn, była konferencja naukowa dotycząca dziejów Jastrzębia zorganizowana w murach naszej placówki w sobotę 26 czerwca. Zainicjowana przez pochodzącego z Jastrzębia ks. Alberta Warso, prałata pracującego obecnie w Kongregacji Nauki i Wiary, uroczysta sesja dotyczyła całego przekroju dziejów naszego (wkrótce znowu) miasta: od średniowiecznej lokacji, poprzez lata świetności Rzeczypospolitej, zabory i I wojnę światową aż po współczesność. Wykłady i prezentacje wygłosiły takie naukowe znakomitości jak  prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński), dr Grażyna Lichończak–Nurek (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), prof. dr hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Kamil Szpunar (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu), ks. dr Piotr Tylec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), ks. dr Albert Warso (Kongregacja Nauki Wiary – Watykan). Gospodarzem konferencji był Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha i przewodniczący Rady Gminy Sławomir Bińkowski, zaś wśród wielu znamienitych gości wymienić należy poseł Agnieszkę Górską. Przemawiający naukowcy rzucili światło na szczegóły lokacji Jastrzębia, życie codzienne jego mieszkańców czy też prawdziwe przyczyny utraty praw miejskich. Widzowie mieli możliwość wglądu w źródła historyczne dotyczące ich miejscowości oraz wychwytywać nazwiska swych przodków przewijających się w narracji. Imprezę poprowadzili młodzi ludzie związani z lokalną społecznością: Zuzanna Kwiatkowska i Piotr Lendzion (absolwent naszej szkoły).

Galeria foto:

 

Wideo
Panel 1:

Panel 2:

Panel 3: