„Poznaj Polskę”

Dnia 2 listopada 2022 roku uczniowie klas 7A, 8A i 8B pod opieką p. Katarzyny Przytuły-Bińkowskiej, p. Julity Król, p. Magdaleny Korzeniowskiej i p. Beaty Leśniewskiej wzięli udział w wycieczce dofinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego w związku z programem „Polski Ład”.
Uczestnicy mieli okazję podziwiać wyjątkowy pomnik przyrody dąb Bartek, krajobraz Gór Świętokrzyskich ze wzgórza zamkowego w Chęcinach.
W Kielcach  – mieście, w którym uczył się autor „Syzyfowych prac” – młodzież uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych oraz zwiedziła wystawę poświęconą odnawialnym źródłom energii w Energetycznym Centrum Nauki.

ZAPRASZAMY DO GALERII 🙂 

W ramach programu w wycieczkach wzięli udział również uczniowie innych klas.

Umożliwiło im to poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki z pewnością przyczyniło się do uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego, a nauka nabrała praktycznego wymiaru.