filmik z wizyty w DPSie

Oto filmik nakręcony podczas naszej wizyty w DPSie. Nie mam pojęcia, kim jest ten troll na początku! .

[onet_player v1=”hnNDah0034″ v2=”” v3=”” v4=”94809″]

[onet_player v1=”zlwA5U0034″ v2=”” v3=”” v4=”96737″]