Zaprzysiężenie SU

Wczoraj na drugiej długiej przerwie odbyło sięć zaprzysiężenie Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, po czym Opiekun SU wygłosił mowę, w której zaprezentował nowy Zarząd i nakreślił cele na rok szkolny 2009/2010. Następnie,  demokratycznie wybrani członkowie Zarządu złożyli uroczyste ślubowanie a  Przewodnicząca Sylwia Ciałek wygłosiła mowę inauguracyjną. Ostatnim punktem uroczystości było przemówienie pana dyrektora.