Przypomnijmy zasady udzielania pierwszej pomocy

Szanowni Państwo,
z okazji pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego, ustanowionego
przez Sejm RP wraz z ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego
oraz samorządzie ratowników medycznych i Światowego Dnia Pierwszej Pomocy
przekazuję krótki film edukacyjny dotyczący udzielania pierwszej pomocy:
https://www.youtube.com/watch?v=k1KswfV4qwU

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY

/-/
Krzysztof Wiśniewski