Tag Archives: historia

“Prehistoria” jastrzębskiej szkoły

Prehistoria, zwana czasem prahistorią, odnosi się do dziejów ludzkości przed wynalezieniem pisma, a w związku z tym, przed pojawieniem się zapisków kronikarskich i dokumentów. W dziejach naszej szkoły, takim okresem jest czas przed 20 lutego 1944r., kiedy to pierwszy powojenny kierownik szkoły, Wiktor Busiakiewicz, rozpoczyna spisywanie kroniki szkoły w Jastrzębiu. Dzięki jednak wnikliwości i dociekliwości […]

read more

Rozpoczynamy przygodę z historią naszej szkoły!

“Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.” Tak o historii pisał niemal dwa tysiące lat temu główny dziejopisarz cesarstwa rzymskiego w czasach Augusta, Tytus Liwiusz. O historii naszej szkoły, którą pragniemy przypomnieć w związku ze zbliżającą się siedemdziesiątą rocznicą nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki, pisali autorzy kronik […]

read more