Rozpoczynamy przygodę z historią naszej szkoły!

“Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.”

Tak o historii pisał niemal dwa tysiące lat temu główny dziejopisarz cesarstwa rzymskiego w czasach Augusta, Tytus Liwiusz. O historii naszej szkoły, którą pragniemy przypomnieć w związku ze zbliżającą się siedemdziesiątą rocznicą nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki, pisali autorzy kronik szkolnych i gminnych. Na pożółkłych kartach starych kronik znajdziemy zapis wydarzeń naszej małej wspólnoty wpisujący się w szerszą panoramę dziejów Polski podnoszącej się z wojennych zgliszczy, budującej nowy ustrój polityczny a na koniec odzyskującej prawdziwą wolność w 1989r. Na czarnobiałych zdjęciach znajdziemy twarze naszych dziadków, rodziców, nauczycieli, kolegów i koleżanek, ludzi ważnych dla Jastrzębia. Z nostalgią wspomnimy tych, którzy już odeszli i rozpoznamy tych, któych oblicza zmienił nieubłagany czas. Między wierszami kronik odszukamy prawdę o czasach i ludziach, spojrzymy na zmieniające się mody i nastroje, spróbujemy odnaleźć źródło współczesności i wyciągniemy być może jakąś naukę na przyszłość. Przede wszystkim jednak, spojrzymy na ludzi takich jak my dziś – uczniów, nauczycieli, rodziców i odnajdziemy w nich cząstkę siebie.

Zapraszamy do przygody z historią naszej szkoły! Pragniemy, by nasza relacja była interaktywna – prosimy o kometarze dotyczące kolejnych wpisów oraz, przede wszytskim, o udostępnienie nam wszelkich archiwaliów związanych z historią jastrzębskiej szkoły! Mogą być to stare dokumenty, świadectwa, zdjęcia, itp. Pragniemy wykonać ich cyfrową kopię i zaprezentować ją na naszej stronie! Dołącz do nas!