Poznaliśmy gminną bibliotekę

Jak co roku dla uczniów pierwszych klas gimnazjum, biblioteka szkolna organizuje wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicznej.
Głównym celem takiej wycieczki jest zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z  tej biblioteki oraz zapoznanie się z działalnością  i księgozbiorem przeznaczonym dla nich. W tym roku nasi pierwszoklasiści również odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu. Panie bibliotekarki w wesoły sposób omówiły zasady korzystania z biblioteki i za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiły  działalność w/w placówki.