1 września

1 września o godzinie 9.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Beata Katarzyna Przytuła-Bińkowska powitała zgormadzonych na sali uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły a następnie przedstawiła zmiany czekające społeczność szkolną w roku szkolnym 2022/2023. Głos zabrał też Wójt Gminy Jastrząb p. Andrzej Bracha, który przybył do szkoły w towarzystwie p. Mariusza Makowskiego, Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Dyrektor Makowski zapowiedział ciekawą imprezę plenerową, która odbędzie się jeszcze we wrześniu nad jastrzębskim zalewem.