Bezpieczni w sieci…

W naszej szkole prowadzimy szereg działań profilaktycznych mających na celu zapewnienia dobra uczniów i stworzenia bezpiecznej, sprzyjającej atmosfery nauki. Jednym z nich była prelekcja podsumowująca obchodzony 6 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas spotkania poruszone zostały dwa ważne tematy, tj. uzależnienie od Internetu i cyberbezpieczeństwo. Prowadzący przedstawił definicję uzależnienia od Internetu i omówił symptomy oraz skutki jego nadużywania. Omówiono różne rodzaje zagrożeń online, takie jak phishing, malware, oraz kradzież tożsamości, a także przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest hejt (nękanie, agresywne komentarze) oraz jakie może mieć negatywne konsekwencje dla ofiar. Nauczyciel podkreślił, że świadomość i odpowiedzialne zachowanie online są kluczowe dla bezpieczeństwa każdego użytkownika Internetu. Zachęcił uczniów do stosowania omówionych zasad oraz do regularnego dzielenia się swoimi doświadczeniami i obawami z dorosłymi.