„Dzień Kolorowe Skarpety”

W przeddzień rekolekcji wielkopostnych w naszej szkole odbyła się wyjątkowa akcja –  „Dzień Kolorowe Skarpety”, podczas której wszyscy uczniowie i nauczyciele mieli okazję założyć najbardziej kolorowe i fantazyjne skarpety, jakie tylko znaleźli w swoich szafach. Atmosfera była niezwykle radosna i pełna pozytywnej energii. W ramach tego wydarzenia, zorganizowaliśmy również prelekcję na temat osób z Zespołem Downa. Uczniowie mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat tego zaburzenia genetycznego, a także zrozumienia, jakie wyzwania oraz radości mogą towarzyszyć życiu osób z ZD oraz ich rodzin. Akcja „Dzień Kolorowe Skarpety” oraz prelekcja o Zespole Downa miały na celu nie tylko promowanie tolerancji i akceptacji, ale również budowanie świadomości społecznej na temat różnorodności oraz potrzeby szacunku dla każdej jednostki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i otwarcie umysłów na ważne tematy.

Wydarzenie zainicjował Samorząd Uczniowski wraz ze swoim opiekunem.