Najlepszy Czytelnik roku szkolnego 2017/2018 w PSP w Jastrzębiu

Kończy się rok szkolny i czas na podsumowanie czytelnictwa.    
W tym roku szkolnym mamy 100% frekwencję czytelniczą, czyli wszyscy uczniowie odwiedzali bibliotekę. W ciągu roku szkolnego wypożyczono ogółem 5613 książki, co stanowi na 1 czytelnika 25,28 pozycji. Najlepsi czytelnicy z poszczególnych klas to: