ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH- spotkanie profilaktyczne

W dniu 16.02. 2024r  policjantka z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii spotkała się z uczniami klas 5,6,7,8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH – to główny temat poruszony przez funkcjonariuszkę. Policjantka omówiła również szeroko zjawisko cyberprzemocy oraz przemocy rówieśniczej. Rozmawiała z dziećmi  o aktualnych przepisach ustawy, które dają nowe możliwości zarówno Policji, jak i dyrektorom szkół.  Dyrektor szkoły, do której chodzi nieletni, ma teraz możliwość podejmowania oddziaływań wychowawczych we własnym zakresie. Wobec osoby nieletniej policjanci również mogą zastosować środek oddziaływania wychowawczego. Bardzo ważnym aspektem spotkania było uświadomienie uczniom, że pomimo młodego wieku ponoszą  konsekwencje swojego nieodpowiedniego działania, łącznie z odpowiedzialnością karną. Na spotkaniu przypomniano również młodzieży, by nie byli obojętni na krzywdę drugiego człowieka.

Pamiętajmy, że edukacja w tym temacie może pomóc w budowaniu świadomych i odpowiedzialnych obywateli.