Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

W dniach od 26. 02.2021r do 05.03.2021r w PSP w Jastrzębiu odbyła się zbiórka nowych skarpet dla bezdomnych. Zebrana odzież zostanie przekazana do Caritas Diecezji Radomskiej.  Szkolne Koło Caritas bardzo dziękuje wszystkim darczyńcom za wrażliwość i otwarte serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.