Pożegnanie p. Bożeny Sasal

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła pani Bożena Sasal, długoletnia katechetka w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu. Od początku istnienia szkoły aż do 2011 roku, była ona sercem społeczności szkolnej, pełniąc swoją rolę z pasją, oddaniem i wielkim zaangażowaniem.

Pani Bożena była nie tylko nauczycielką, ale również ciepłą i uczynną osobą, która stale miała uśmiech na twarzy i chętnie pomagała swoim uczniom. Była to osoba, do której można było zawsze zwrócić się po radę czy wsparcie. Dzięki jej zaangażowaniu i pracy wielu młodych ludzi zyskało wartościowe lekcje na temat wiary i życia według ewangelicznych zasad.

Pani Bożena zostanie zapamiętana w sercach uczniów, których uczyła, oraz przez jej kolegów z pracy. Jej odejście jest wielką stratą dla szkoły i całej społeczności, ale jednocześnie zostawiła po sobie piękne dziedzictwo, które będzie kontynuowane w nauczaniu kolejnych pokoleń.

Niech spoczywa w pokoju, a jej rodzina i bliscy znajdą pocieszenie w tym, że jej życie było poświęcone służbie bliźnim i Bogu.