Witamy 1a w uczniowskim gronie!

 25 stycznia 2021 roku odbyło się ŚLUBOWANIE uczniów klasy Ia. Kandydaci na uczniów zaprezentowali się w programie artystycznym złożonym z wierszy, piosenek i tańca. Uroczystość odbyła się w obecności Pana Wójta Andrzeja Brachy, Dyrekcji szkoły oraz Rodziców. Aktu PASOWANIA NA UCZNIA dokonała Pani Dyrektor Beata Katarzyna Przytuła – Bińkowska. Sztandar PSP w Jastrzębiu wprowadzili nauczyciele naszej szkoły: Pani Katarzyna Kaca, Pani Magdalena Korzeniowska i Pan Mirosław Bednarczyk. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, dyplomy i niespodzianki od Pana Wójta, Dyrekcji i Rodziców.