„Wszyscy mieszkamy pod wspólnym niebem”

Pod takim hasłem przedszkolaki z ZSP PSP w Jastrzębiu pod opieką p. Iwony Rdzanek przygotowały apel z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

„Tolerancja to idea, której dziś potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To ona uczy nas szacunku dla różnorodności kulturowej. Tolerancja to nie bierna, cicha akceptacja odmienności, lecz zasadniczy warunek poszanowania podstawowych praw człowieka”.

Dzieciaki z oddziału zerowego podczas wystąpienia recytowały wierszyki, odgrywały krótkie scenki sytuacyjne i śpiewały piosenki, uświadamiając słuchaczom jak ważna jest tolerancja

w odpowiednim funkcjonowaniu ludzi na całym świecie.

„Na miły Bóg.

Życie nie tylko po to jest, by brać.

Życie nie po to, by bezczynnie trwać.

I aby żyć siebie samego trzeba dać.”

dscf7680