Zebranie on-line

Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa i ograniczenie możliwości swobodnego przemieszczania się w znacznym stopniu ograniczyły możliwości działania instytucji edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw wspomnianemu problemowi nasza szkoła zorganizowała pierwsze w historii swojego istnienia zebranie on-line dla rodziców. Wychowawcy klas w zaplanowanych godzinach poprowadzili wideokonferencje, w których wzięli udział rodzice naszych uczniów.
Pragniemy serdecznie wszystkim podziękować za tak liczny udział w spotkaniach oraz za wszelkie uwagi i wiele ciepłych słów skierowanych do nauczycieli.