TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od roku 2004 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w dniach 8-15 maja, a imprezy rozpoczynają się w Dniu Bibliotekarza. Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania, bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna – XVI edycja Tygodnia  Bibliotek odbywała się pod hasłem „#biblioteka”.  
Biblioteka szkolna PSP w Jastrzębiu również włączyła się w obchody tegoż święta poprzez zorganizowanie zajęć bibliotecznych dla klas I i II PSP w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu
. Ponadto został rozstrzygnięty konkurs czytelniczo-plastyczny pt. „Moja ulubiona bajkowa postać”.