Ranking Klas

Biblioteka szkolna PSP w Jastrzębiu cały czas zachęca uczniów do czytania i korzystania z jej zbiorów poprzez organizowanie różnorodnych zajęć, imprez czytelniczych, spotkań z autorami czy organizowanie konkursów, gier i zabaw w bibliotece, jak również wystaw książek: ulubionego autora,  zakupionych nowości, bajek, legend.
Co roku biblioteka szkolna ogłasza „Czytelniczy Ranking Klas”- jest to forma konkursu trwającego cały rok szkolny, przygotowanego i przeprowadzonego przez bibliotekę szkolną przy współpracy z Kołem Przyjaciół Biblioteki. Cząstkowe wyniki statystyczne dotyczące liczby wypożyczeń w poszczególnych klasach umieszczano co  2 miesiące na tablicy informacyjnej. Zgodnie z założeniami regulaminu uczeń, który wypożyczył najwięcej książek w I półroczu roku szkolnego 2017/18 zostaje nagrodzony odznaką „WZOROWY CZYTELNIK”. Poniżej podano wykaz uczniów z poszczególnych klas, którzy wypożyczyli najwięcej książek. To oni zostali uhonorowani w/w odznaką. Odznaczenia dokonała pani Maria Sasal – nauczyciel bibliotekarz .

Wykaz uczniów, którzy wypożyczyli najwięcej książek I półroczu w PSP
w Jastrzębiu i zostali odznaczeni odznaką „WZOROWY CZYTELNIK”

Klasa O A – Zosia Karbarz

Klasa O B – Zuzia Odzimkowska

Klas I – Kamil Sławiński

Klasa II A – Alicja Binkowska

Klasa II B – Julia Kozłowska

Klasa III A –  Natalia Karbarz

Klasa II A – Roksana Król

Klasa IV A – Mikołaj Adamczyk

Klasa IV B – Lena Brzezińska

Klasa V – Jakub Dzik

Klasa VI A- Filip Stepień

Klasa VI B- Maria Gawor

Klasa VII A – Daria Walkiewicz

Klasa VII b – Ula Piecha

Wszystkim czytelnikom GRATULUJEMY!!!!