Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020
w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu.

Dyrektor PSP w Jastrzębiu, p. Beata Katarzyna Przytuła – Bińkowska informuje, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zachowane będą wszelkie procedury bezpieczeństwa, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Rodziców uczniów prosi się o niewchodzenie do budynku w celu zminimalizowania liczby osób obecnych na terenie szkoły. Dla osób, które obawiają się spotkań w grupie, szkoła umożliwi odbiór świadectwa w sposób indywidualny w ciągu następnych dni, po zakończeniu roku szkolnego.

Jednocześnie przypominamy, że do szkoły nie przychodzą uczniowie chorzy, z objawami chorobowymi, przybywający na kwarantannie/ w izolacji lub jeśli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie/ w izolacji. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić dyrekcję.

Wychowawcy klas spotykają się z uczniami, którzy zdecydują się w tym dniu odebrać świadectwo, w sali gimnastycznej, w czasie zgodnym z poniższym harmonogramem.

Do sali gimnastycznej uczniowie będą wchodzić wejściem od placu zabaw, a wychodzić wyjściem od strony boiska. Natomiast dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do sal  tradycyjnie od strony przedszkola.

Przy wejściu do szkoły każdy uczeń zobowiązany będzie do zdezynfekowania dłoni płynem
i założenia maseczki. (szkoła nie zapewnia maseczek). Wszyscy muszą zachowywać dystans,
a po rozdaniu świadectw, udać się bezpośrednio do domu.

MIEJSCE I GODZINY SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z KLASAMI:
SALA GIMNASTYCZNA

Klasa Godzina
8a, 8b 8.00
7, 6a, 6b 9.00
5a, 5b, 4a 10.00
4b, 3a, 3b 11.00
1, 2 11.30

MIEJSCE I GODZINY SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z PRZEDSZKOLAKAMI:

  Godzina
0a  – sala 104 9.15
0b- sala106 9.30
0c –sala 103 10.15

 

SPOTKANIE WYCHOWAWCY Z ODDZIAŁEM 0D ODBĘDZIE SIĘ 29 CZERWCA 2020R W GODZINACH 10.00-13.00 W SALI 106.

Prosimy rodziców i uczniów o wyrozumiałość .

Do zobaczenia!