Powiadomienie o zakazie wycieczek

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dn. 09 marca 2020r., Dyrektor Szkoły informuje, że wstrzymuje się: 

  • wycieczki, wymiany i wyjazdy zagraniczne;
  • przyjmowanie wycieczek i wymian zagranicznych na terenie szkoły.