Wyniki rekrutacji 2024/2025

Wyniki rekrutacji do klasy 1

Komisja rekrutacyjna do klasy pierwszej w naszej szkole
informuje, iż wszyscy kandydaci, których wnioski zostały
złożone o przyjęcie do klasy pierwszej zostali
zakwalifikowani do dalszej rekrutacji.

Proszę rodziców / prawnych opiekunów o złożenie
pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę
przyjęcia do klasy pierwszej w naszej szkole terminie :

od 15 marca do 19 marca 2024 r.

do godz. 15 00 .

Nie złożenie przez rodzica/ prawnego opiekuna
kandydata potwierdzenia woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie jest
równoznaczne z rezygnacją z dalszej rekrutacji.
Potwierdzenie woli znajduje się w sekretariacie szkoły
lub na stronie internetowej szkoły.


Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Komisja rekrutacyjna do oddziałów przedszkolnych
w naszej szkole informuje, iż wszyscy kandydaci,
których wnioski zostały złożone o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego zostali zakwalifikowani do dalszej
rekrutacji.
Proszę rodziców / prawnych opiekunów o złożenie
pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę
przyjęcia do oddziału przedszkolnego w naszej
szkole w terminie:

od 15 marca do 19 marca 2024 r.

do godz. 15 00

Nie złożenie przez rodzica/ prawnego opiekuna
kandydata potwierdzenia woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej rekrutacji.
Potwierdzenie woli znajduje się w sekretariacie szkoły
lub na stronie internetowej szkoły.