Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2020/21  odbędzie się wg następującego harmonogramu

  • 24.06.2021 godzina 12.00: oddział przedszkolny  0a
  • 25.06.2021:

                   godzina 8.00 oddział przedszkolny 0c, klasa 8, 5b,1b

                    godzina 8.30 klasa 0b, 1a,2,3, 4a, 4b,5a,6a,6b,7a,7b

                    godzina 9.30 oddział 0d

Uczniowie wyznania rzymskokatolickiego mogą wziąć udział w specjalnej mszy świętej dziękczynnej za miniony rok szkolny w kościele parafialnym 24.06.2021 o godzinie 12,00 (dzień przed zakończeniem roku szkolnego podczas sumy odpustowej).