Zaproszenie

Zaproszenie

 

Zapraszamy

na

Jubileusz siedemdziesięciolecia nadania imienia
Tadeusza Kościuszki

Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu,
który odbędzie się 26.05.2017r.
o godzinie 10.00 w Jastrzębiu.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców, Pracownicy oraz Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

 

Honorowy patronat nad uroczystością objęła
Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty