“As ortografii”

W dniu 28 maja 2022 roku w PSP w Jastrzębiu odbył się konkurs ortograficzny, którego celem było szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie „Asów  ortografii” spośród uczniów klas drugich i trzecich. Do szkolnego etapu konkursu przystąpili wszyscy chętni uczniowie. Musieli oni wykazać się poprawną pisownią i znajomością zasad ortograficznych. Zadaniem uczestników […]