„Pływać każdy może”

 

innowacja-art1 innowacja-art

Od 1 września 2016 roku w PSP w Jastrzębiu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Pływać każdy może”, którą objęci są uczniowie klasy 2b i 5a pod kierunkiem Doroty Banach i Katarzyny Kwintal. Zostanie ona zakończona 30 maja 2017 roku.

Głównym celem tej innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów do kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach na basenie i opanowanie podstawowych umiejętności pływackich oraz świadomy wybór stylu życia sprzyjającego zdrowiu
i aktywnemu wypoczynkowi.

Motywacją do wprowadzenia zajęć nauki pływania był fakt, że uczniowie naszej szkoły pochodzą z różnych miejscowości wiejskich w pobliżu których znajdują się naturalne środowiska wodne z niestrzeżonymi plażami i kąpieliskami, które mogą być olbrzymim zagrożeniem dla dzieci.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż tego rodzaju aktywność fizyczna wpływa na poprawę kondycji, prawidłową postawę ciała oraz zapobiega skrzywieniom kręgosłupa. Hartuje i uodpornia organizm na przeziębienia. Regularne pływanie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu oddechowego i krążenia. Pływanie przede wszystkim angażuje wiele partii mięśniowych ciała. To sport absolutnie dla każdego.

Poprzez wspólną naukę, zabawę, obserwację i doświadczenia, uczniowie osiągną zamierzone cele i rozwiną swoje umiejętności psychomotoryczne.

Założeniem naszym jest również wyeksponowanie rangi aktywności zdrowotno-rekreacyjnej przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu sportowego już w edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki i soboty po dwie godziny.

Środki potrzebne na dowóz dzieci na basen zapewnił Wójt gminy Jastrząb, natomiast koszt zajęć z instruktorem na basenie oraz koszt części karnetów wejściowych zostanie pokryty z funduszu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębiu. Pozostałą część kosztów za wejścia na basen pokrywają rodzice ze środków własnych. Najbardziej potrzebującym pokrycie tych kosztów zapewnił dyrektor szkoły p. Zbigniew Sarnat.